NA KRATKO O REGRESU (2018)

Tri najpogostejša vprašanja, ki se vežejo na regres so:

  • Koliko je njegova najmanjša vrednost?
  • Kdaj najkasneje se izplačuje?
  • Komu pripada?

Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, najmanj v višini minimalne plače. S polnim delovnim časom od 1. januarja 2018 dalje ta znaša 842,79 evra bruto.

Izplača se najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, pri tem pa je treba upoštevati, da se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, a najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

ZDR-1 določa, da ima delavec, ki dela krajši delovni čas, pravico do sorazmernega regresa za letni dopust.

 


 

Podrobnejši članek na temo regresa si lahko preberete na tej povezavi.