Obdavčitev pravnih oseb

računovodstvo v domžalah

1. Preverjanje pravilnosti pri obravnavanju poslovnih dogodkov in knjigovodskih listin.
2. Uveljavljanje davčnih olajšav.
3. Izdelava davčnega obračuna.
4. Pomoč pri obračunu davčnega odtegljaja.

Dohodnina
1. Obdavčitev fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost;
– Preverjanje pravilnosti pri obravnavanju poslovnih dogodkov in knjigovodskih listin.
– Uveljavljanje davčnih olajšav.
– Izdelava davčnega obračuna.
2. Vpliv različnih medletnih izplačil na dohodnino na letnem nivoju.
3. Obdavčitev fizične osebe (dohodek iz zaposlitve, študentsko delo, upokojenci, najemnine, podjemne pogodbe, dobiček iz kapitala …).
4. Uveljavljanje davčnih olajšav.

DDV
1. Svetovanje v zvezi z obveznostjo obračuna DDV.
2. Svetovanje v zvezi s pravico do odbitka DDV.
3. Svetovanje v zvezi s popravki odbitka DDV.
4. Svetovanje v zvezi s samoobdavčitvijo.