Svetovanje pri izdelavi poslovnega poročila.

računovodstvo v domžalah

1. Izdelava knjige sklepov samostojnih podjetnikov.
2. Priprava dokumentacije za pridobitev kreditov in leasingov.
3. Analiziranje poslovanja.
4. Svetovanje pri izbiri računovodskih usmeritev.
5. Svetovanje pri izdelavi zaključnega računa.
6. Svetovanje pri vodenju poslovnih knjig, notranjem poročanju in organizaciji računovodskega sistema.
7. Svetovanje pri računovodskem in finančnem načrtovanju, analiziranju in nadziranju.
8. Svetovanje pri izdelavi računovodskih in finančnih aktov.