NA KRATKO O REGRESU (2018)

Tri najpogostejša vprašanja, ki se vežejo na regres so: Koliko je njegova najmanjša vrednost? Kdaj najkasneje se izplačuje? Komu pripada? Delodajalec je dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima …