»Vklopi razum, zahtevaj račun« 2017 – podrobnosti nagradnih iger

V enem od prejšnjih prispevkov smo omenili novo nagradno igro Finančne uprave RS za leto 2017, ki se bo odvijala v sklopu prizadevanja za zmanjšanje obsega sive ekonomije v naši državi. »Vklopi razum, zahtevaj račun« bo torej slogan, ki bo široko odmeval tudi v novem letu.

fursV nadaljevanju sledijo podrobnosti nagradne igre, ki jih je pred kratkim razkrila naša Finančna uprava, kjer pravijo, da je namen nove nagradne igre dodatno spodbujati potrošnike k jemanju računov od podjetij in podjetnikov, ki opravljajo storitve na domu (npr. pleskarji, vodovodarji, električarji, gradbinci, parketarji itd.), saj ti sodijo med najbolj rizične davčne zavezance, pri katerih je nadzor zelo težaven.

Dodajajo, da bodo nagrajeni tudi davčni zavezanci (fizične osebe), ki bodo s Finančno upravo RS poslovali elektronsko preko sistema eDavki. Z večjo uporabo eDavkov namreč želijo zmanjšati papirno birokracijo in poenostaviti, skrajšati ter poceniti upravne postopke.

Nova nagradna igra, v kateri sodelujejo fizične osebe (potrošniki), poteka od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 in se prireja v štirih zaporednih krogih:

  • 1. krog od 1. 1. 2017 do vključno 31. 3. 2017,
  • 2. krog od 1. 4. 2017 do vključno 30. 6. 2017,
  • 3. krog od 1. 7. 2017 do vključno 30. 9. 2017,
  • 4. krog od 1. 10. 2017 do vključno 31. 12. 2017.

V vsakem krogu nagradne igre, skupaj štirikrat, se izžrebajo tri nagrade:

1-krat denarna nagrada »Paket računov« v vrednosti 10.000 EUR
1-krat denarna nagrada »Storitve« v vrednosti 10.000 EUR
1-krat denarna nagrada »eDavki« v vrednosti 10.000 EUR
Skupaj 30.000 EUR

I. Denarna nagrada »Paket računov« v vrednosti 10.000 EUR:

Paket računov se tvori, ko potrošnik zbere 10 računov različnih izdajateljev. Sodelovati je mogoče na tri načine:

  1. Preko mobilne aplikacije »Preveri račun«

Aplikacija je enaka, kot je bila za nagradno igro v letu 2016, vendar jo mora potrošnik posodobiti. Za Android je posodobitev že na voljo, za iOS in Windows Phone pa bo na voljo v naslednjih dneh. V aplikaciji potrdite, da sprejemate pravila nagradne igre, in vnesite svojo davčno številko. Nato pošljite Finančni upravi RS podatke o računu in ga preverite.

Ko to v posameznem krogu naredite na desetih računih različnih izdajateljev, se vam samodejno oblikuje paket računov, s katerim sodelujete v nagradni igri. V posameznem žrebanju lahko sodelujete z več paketi računov. Z istim računom lahko sodelujete le enkrat.

  1. Preko spletne aplikacije »Preveri račun«

Preko  spletnega portala vstopite v aplikacijo za preverjanje računov. Postopek je podoben kot pri mobilni aplikaciji. 

  1. Po pošti Deset računov različnih izdajateljev skupaj z osebnimi podatki pošljite v kuverti na naslov: Finančna uprava RS »Vklopi razum, zahtevaj račun!« p. p. 270 1001 Ljubljana V kuverto ne pozabite priložiti svoje davčne številke!

II. Denarna nagrada »Storitve« v vrednosti 10.000 EUR:

Za nagrado »Storitve« se vam oblikuje srečka storitve, ko preverite račun za opravljeno storitev v prostorih naročnika ali na terenu in storitve vzdrževanja in popravila motornih vozil, med katere sodijo tudi popravila, montaža ali zamenjava gum in zračnic. Natančen seznam storitev na domu je določen v dodatku k pravilom. Za nagrado »Storitve« se torej oblikuje srečka za vsak preverjeni račun.

Za omenjeno nagrado je mogoče sodelovati na dva načina:

– Preko mobilne aplikacije »Preveri račun«

Aplikacija je enaka, kot je bila za nagradno igro v letu 2016, vendar jo mora potrošnik posodobiti. Za Android je posodobitev že na voljo, za iOS in Windows Phone pa bo na voljo v naslednjih dneh.

– Preko spletne aplikacije »Preveri račun«

Po navadni pošti sodelovanje za to nagrado ni mogoče!

V aplikaciji pred potrditvijo ujemanja računa preverite, ali gre za račun za zgoraj navedene storitve ter ga ustrezno označite in pošljite fotografijo. Izvirnik računa morate v tem primeru obvezno hraniti do izteka roka za izplačilo nagrade »Storitve«. Račun se vam šteje tudi kot en račun izdajatelja za oblikovanje paketa računov. Z istim računom za nagrado »Storitve« lahko sodelujete le enkrat.

III. Denarna nagrada »eDavki« v vrednosti 10.000 EUR:

Udeleženec sodeluje v posameznem krogu nagradne igre za nagrado »eDavki« s srečko eDavki, ki se oblikuje po izvajanju dejanj in aktivnostmi na zaprtem portalu eDavki.

Udeleženec se mora v sistem eDavki registrirati – imeti mora digitalno potrdilo.

Kako začnete uporabljati eDavke? Kratka navodila z učnim videom o pridobitvi in prevzemu digitalnega potrdila, prijavi in vstopu v eDavke so objavljena na strani Finančne uprave RS.

Po opravljeni registraciji na zaprtem portalu eDavki potrdite pravila nagradne igre. Za srečko eDavki se v posameznem krogu nagradne igre šteje: registracija kvalificiranega digitalnega potrdila, en istovrsten uspešno vložen elektronski dokument iz seznama dokumentov, objavljenega na portalu eDavki, za katerega ni predpisana obvezna oddaja preko portala eDavki, en vpogled v informativni izračun dohodnine (obrazec Doh-IID), en vpogled v eKatico zavezanca in en vpogled v informativni izračun obresti.

(Vir: Finančna uprava RS)