Ugodnejša obdavčitev nagrade za poslovno uspešnost po spremembi ZDoh-2

Z novo določbo 44/1/12 ZDoh-2 se del plače za poslovno uspešnost, izplačane od leta 2017, ob izpolnjenih pogojih izvzame iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja do 70% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Pri tem je treba prispevke obračunati od celotnega dohodka.

poslovna uspešnostUgodnejša obdavčitev z dohodnino velja le za izplačilo dela plače za poslovno uspešnost, ki bo enkrat na leto izplačano vsem upravičenim delavcem hkrati. Pogoji za pridobitev te pravice po splošnem aktu delodajalca morajo biti določeni enotno na vse delavce.

Furs v Informacijah o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R, pojasnjuje, da je to na primer takrat, kadar so do dela plače za poslovno uspešnost upravičeni delavci, ki so imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na določen presečni dan/obdobje.

(Vir: IKS – revija za računovodstvo, davščine in finance | 12 )