Register dejanskih lastnikov predvidoma še v tem mesecu

“Slovenija bo na podlagi novembra lani uveljavljenega novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma predvidoma še ta mesec vzpostavila register dejanskih lastnikov, ki bo dodatno pripomogel k zagotavljanju transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in s tem onemogočanju zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Poslovni subjekti bodo v ta register začeli vpisovati podatke o dejanskih lastnikih z 19. novembrom 2017, po dveh mesecih – predvidoma 19. januarja 2018 – pa bo register dostopen javnosti.”

CELOTEN PRISPEVEK: http://www.mf.gov.si/medijsko_sredisce/novica/article/43/3331/