Sprememba lestvice za odmero dohodnine

Sprememba lestvice za odmero dohodnine Novela ZDOH-2R med drugim prinaša spremembo lestvice za odmero dohodnine. Lestvica za odmero dohodnine se spreminja tako, da se med sedanja 2. in 3. razred uvaja nov davčni razred, pri meji neto davčne osnove v višini 48.000 eurov in s stopnjo 34 %. Hkrati se stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu zniža z 41 % na 39 %. Lestvica za odmero dohodnine, ki v skladu s spremenjenim 122. členom ZDoh-2 velja za davčna leta od 1. januarja 2017 dalje:

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih do Znaša dohodnina v eurih
8.021,34 1.283,41 + 27 % nad 8.021,34
20.400,00 4.625,65 + 34 % nad 20.400,00
48.000,00 14.009,65 + 39 % nad 48.000,00
70.907,20 22.943,46 + 50 % nad 70.907,20