Javni poziv k vložitvi napovedi do 28. 2. 2017

Do 28. 2. 2017 je treba vložitvi napovedi za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2016.

Napovedi je mogoče oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki.

(Vir: FURS)